Doprava

projektová a inženýrská činnost

Více zde...

O nás


Společnost byla založena 15. ledna 2012. Právní forma společnosti byla zvolena jako společnost s ručením omezeným.

Hlavní činností společnosti je projektová, inženýrská a konzultační činnost se zaměřením na dopravní stavby. Zabýváme se řešením dopravně inženýrské problematiky, zpracováním dopravních generelů, dopravně inženýrských studií a průzkumů, zpracováním návrhu organizace dopravy a parkování, zklidňováním dopravy a zpracováním všech stupňů projektové dokumentace pozemních komunikací (silnice, místní a účelové komunikace, křižovatky a sjezdy, parkovací a odstavné plochy, komunikace pro pěší a cyklisty atd.).

Projektovou dokumentaci zpracováváme jako generální projektant stavby nebo jako subdodávku pro architektonické a stavebně projekční kanceláře.

Služby


Analýzy

Analýzy

Zpracování dopravních generelů,

dopravně inženýrských studií a průzkumů

Zpracování návrhu organizace dopravy a parkování, zklidnění dopravy

Dopravní řešení obytných a komerčních objektů a areálů

Dopravní řešení hromadných garáží a parkovišť

Projektová činnost

Projektová činnost

Kompletní vypracování projektové dokumentace pozemních komunikací

Administrativa

Administrativa

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

Projednání návrhu a zajištění vyjádření DOSS a správců IS

...

Dozor

Provádění výkonu autorského dozoru

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Reference


logo BK

Restaurace Burger-King

Chodovská (Praha)

dopravní řešení, DUR, DSP, DPS, rok 2012

dopravní napojení, parkovací stání, chodníkové plochy

Madeta

Madeta, a.s.

Územní studie závodu

dopravní napojení, areálové komunikace, parkovací stání, chodníkové plochy, zastávky MHD

Další reference dodáme na požádání.

Náš tým


Ing. Zbyněk Píša

Ing. Zbyněk Píša

jednatel společnosti, projektant dopravních staveb

Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, číslo autorizace: 0011899

Ing. Petr Peltan

Ing. Petr Peltan

projektant dopravních staveb

rozpočtář dopravních staveb

Bc. Zdeněk Mihalik

Bc. Zdeněk Mihalik

specialista na zpracování výškového řešení

+ další zaměstnanci a spolupracovníci

Kontakt


ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Jana Čarka 1863/7
370 06 České Budějovice

: 28144864
DIČ: CZ28144864

Telefon: (+420) 388 440 085
Email: atelier@dopi.cz

Ing. Zbyněk Píša: (+420) 724 359 867
Ing. Petr Peltan: (+420) 774 558 098
ID datové schránky: 5688xew

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2600210887/2010